LifePoints

Jeg er blitt kontaktet angående en Mystery Shopping-jobb. Er dette et legitimt tilbud?  Jeg har mottatt en sjekk. Er den ekte?