LifePoints

Tôi nghĩ tôi có thể là nạn nhân của hành vi lừa đảo sử dụng tên của LifePoints. Tôi nên làm gì?